10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- MEB Sayfa 5

1.Sunumda hangi teknolojik imkânlardan yararlanılmıştır?
Slayt, projeksiyon makinası gibi teknolojik imkanlardan yararlanılmıştır.

2. Bu sunum sizce daha etkili hâle nasıl getirilebilir?
Mevcut durum yeterlidir. Fakat ses eklenirse daha etkili olur.

3. “Zekâ” sunumunda güncel ve ilgi çekici bir konu üzerinde durulmuştur. Başka hangi konularda sunum yapılabileceğini tartışınız. Belirlediğiniz konuları gruplandırarak tahtaya yazınız.
Hemen hemen her konuda sunum yapılabilir. Bir matematik problemini anlatırken bile sunum yapılabilir. Testler sunum yapılabilir. Güncel konularla ilgili sunum yapılabilir.
4. Slaytta verilen cümlelerin seçiminde nelere dikkat edilmiştir?
Cümlelerin kısa, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Cümleler konunun özünü vermeli ayrıntılara girilmemelidir.

5. Slaytlarda metnin tamamı verilmiş olsaydı bunun anlatıma nasıl bir etkisi olurdu?
Sunum çok uzar, izleyici sıkılır ve etkisini kaybederdi.

6. Sunumun nasıl sonlandırıldığını açıklayınız.
Sunum sonunda konuşmacı izleyicilere teşekkür ederek sorusu olup olmadığını seyircilere sorar sunumu sonlandırır.

7. Sunumda anlatım, görüntü ve ses unsurlarının eş zamanlı olmasının önemini açıklayınız.
Dikkat dağılmaması, konunun anlaşılır olması açısından önemlidir. Her üç unsur aynı anda ortaya konursa dikkat dağınıklığı önlenmiş olur.

8. Sunumun amacına ulaşabilmesi için sunum yapan kişinin tavrı nasıl olmalıdır?
– Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir.
– Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
– Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur.
– Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir.

9. Sunumun bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunma
gibi amaçları vardır. Buna göre “Çoklu Zekâ Kuramı” adlı sunumun amacını söyleyiniz.
Bilgi vermek ve bilime katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır.

Gönderici (Kaynak) ————– İleti (Mesaj)———– Kanal—————–  Alıcı
(Kim?)                                                  (Neyi?)                 (Hangi araçlardan          (Kime?)
konuşmacı                                  zeka nedir?                   Sözlü ve görsel iletişim  izleyici
Dönüt
yok
Bağlam
Konferans salonu

2. ETKİNLİK
< Yukarıda verilen slaytları döviz olarak hazırlayıp “Çoklu Zekâ Kuramı” konulu bir sunum yapınız.

 

Çoklu Zeka Kuramı le İlgili slayt(sunu) indir
< Sunumda verilen bilgileri sadece metin olarak okuyunuz.
………………………..
< Okunan metinle, yaptığınız sunumu etkisi bakımından karşılaştırarak hangisinin daha etkili olduğunu nedenleriyle söyleyiniz.
Sunum daha etkilidir. Çünkü hem göze hem kulağa hitap etmektedir. Böylece akılda kalıcılığı iki kat artmış olur.

< Bilgiyi aktarmada sunumun etkisi nedir? Verilen sunumu da inceleyerek bunun sonuçlarını belirtiniz.
Sunum hem göze hem kulağa hitap ettiği için dikkat çekme adına daha etkilidir. Öğrenme daha yüksek olur.

3. ETKİNLİK
DİLENCİ
Galata Köprüsünde bir bahar günü, kör bir adam dilencilik yapıyormuş. Dizlerinin dibinde bulunan tabelada “Doğuştan kör” yazılıymış. Pek çok insan gelip geçmesine rağmen kimse ona yardım etmiyormuş. Oradan geçen bir reklamcı bunu görmüş. Zavallı dilenciye acıyıp tabelayı almış, tabelanın arkasına bir şeyler yazmış. Sonra da tabelayı aldığı yere bırakmış. Ne olduysa olmuş!.. Bu tabeladaki yazıyı okuyan herkes, dilencinin önündeki şapkaya para atmaya başlamış. Bir cümle yetmiş, onca kişiyi etkilemeye ve dilencinin şapkasının kısa sürede parayla dolmasına…
“Güzel bir bahar günü… Ama ben baharı göremiyorum!..”

< Dilencinin ve reklamcının sunumlarını karşılaştırarak sunum şeklinin önemini açıklayınız.
Sunumda görsellik önemlidir. İnsan güzel ifade dilen şeylerden etkilenir. Burada da bir duygunun güzel bir ifade ediliş şekli var. Dilenci istemesini bilmiyordu. Reklamcı ona bunu öğretmiş oldu. Yine sunumda dikkat çekme de önemli bir unsurdur.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir