10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları – Sayfa 182 Düşsel Anlatım

* “Okyanustan Lanka’ya Köprü” ve “Hasta” adlı metinleri aşağıdaki tabloyu kullanarak karşılaştırınız.

Benzerlikler:

her ikisinde de yapıyı oluşturan unsurlar aynıdır.

Yani zaman , mekan , kişiler, olay örgüsü ve analtıcı kullanılmıştır.

Farklılıklar:

Olay: birinci metinde olay hayal ürünüdür. İkinci metind egerçek hayatta karşıalşılabilecek bir oaly analtılmıştır

Kilişer: birinci metinde kişiler hayal ürünüdür.

Zaman: birinci metinde zaman hayal ürünü ikinci metinde ise gerçek var olan bir zaman kullanılmıştır.

Mekan: birinci metindeki emkan hayal ürünü ikinci metindeki zaman gerçekçidir.

Tema:  birinci metinde dayanışma ( hayvanalr arsınad geçen bir oalyala ilgili) ikinci metinde hasta psikolojisi. İkinci metindeki tema daha gerçekçidir.

Düşsel (fantastik) metinlerde, farklılık yapıyı meydana getiren ögeler (kişi, zaman, mekân ve olay) arasındaki ilişkide mi yoksa iletişime katılan ögelerin farklılığında mı aranmalıdır? “Okyanustan Lanka’ya Köprü” ve “Hasta” adlı metinler hakkında yukarıdaki tabloya yazdıklarınızdan hareketle cevaplayınız.

Düşsel (fantastik) metinlerde, farklılık yapıyı meydana getiren ögeler (kişi, zaman, mekân ve olay) arasındaki ilişkide değil,  iletişime katılan ögelerin farklılığında aranmalıdır.  Çünkü her iki anlatım türünde de yapıyı oluşturan unsurlar aynı fakat bu unsurların farklı şekilde oluşturulması vardır.

 1. ETKİNLİK

 • “Okyanus’tan Lanka’ya Köprü” adlı metindeki kişileştirilmiş varlık ve kavramlarla, anlatılan olayı belirleyerek tahtaya yazınız.

Maymunlar ve okyanus kişileştirilmiştir.

Maymunların okyanusa köprü yapmaları olay olarak işlenmiştir.

 • Tahtaya yazmış olduğunuz kişileştirilen varlık ve kavramlarla olayın özelliklerinin neler olduğunu açıklayınız.

Maymunlara insan özelliği verilmiş,

Olay ise hayal ürünü bir olaydır. İnsan özgü bir gerçeklik hayvanlar üzerinden anlatılmıştır.

 1. ETKİNLİK

“Önce okyanusa kendilerine yol vermesi için yakarılmasına karar verildi.”

 • Yukarıdaki cümlede yer alan “için” edatının tek başına bir anlamı var mıdır?

Hayır yoktur.

 • Cümledeki “için” edatı hangi kelimelerle grup oluşturarak anlam kazanmıştır?

yol ve  vermesi   sözcükleriyle grup oluşturarak anlam kazanmıştır.

 • Siz de “Okyanustan Lanka’ya Köprü” adlı metinde yer alan diğer edat gruplarını bularak bunları tahtaya yazınız.

Bu karara göre

top gibi

ikiye ayırmış gibi,

 • Tahtaya yazdığınız edat gruplarını inceleyerek edatların kelime gruplarının oluşumunda nasıl bir işleve sahip olduğunu açıklayınız.

Edatlar kelime grubunda isim olan unsuru tamamlarlar. İki unsur bir araya gelerek edat anlam kazanır.

 1. ETKİNLİK

 • Arkadaşlarınızla birlikte edat olarak kullanılabilecek kelimeler belirleyerek bunları tahtaya yazınız.

Gibi, kadar, sonra, için, doğru, ile, ise ancak, yalnız, tek, bir

 • Bu kelimelerden uygun olanları da kullanarak düşsel (fantastik) anlatımla oluşturulmuş kısa bir metin yazınız.

Efendi Tilki, etrafındakilere sert sert bakarak ayağa kalktı. Bu ormanı yeniden inşa etmek için kararlıydı. İnsanlardan arınmış, korkusuzca yaşayacakları bir orman hayal ediyordu. Bunun için de kendisine inana fedakar gönüllüler lazımdı.  Son konuşmalara bakılırsa ancak bir kişi vardı kendi yanında o da Kızaran Kulak’tı. Onun gibi sadık birini bir daha bulamayacağını düşündü Efendi Tilki.

Akşama doğru biten toplantıdan sonra herkes yuvasına döndü. Etrafı derin bir sessizlik kapladı.

 • Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

……

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir