10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları – Sayfa 179 Düşsel (Fantastik) Anlatım – Edat

İnceleme – Uygulama
2. ETKİNLİK
1. “Yüzüklerin Efendisi – iki Kule” adlı romandan alınan yukarıdaki parçanın konusu nedir?
Same’nin Efendisi Frodo’yu canavardan kurtarması

2. Metindeki olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân unsurları nelerdir? Bu unsurlar arasında herhangi bir uyumsuzluk var mıdır? Açıklayınız.
Olay örgüsü:
Frodo’nun canavar Shelob tarafından yakalanıp götürülmeye çalışılması
Same’nin Efendisi Frodo’yu kurtarmak için harekete geçmesi
Same’nin elf kılıcını alarak canavara saplaması
Canavarın acı ile geri çekilmesi
Frodo’nun hiçbir hayat belirtisi vermemesi.

Mekan: her yer gölge içinde olana isimsiz bir ülke. Savaş meydanı

Kişiler: Same, Frodo ve canavar

Zaman: bilinmeyen bir zaman dilimi.
3. ETKİNLİK
“Yüzüklerin Efendisi – iki Kule” adlı romandan alınan parçadan hareketle düşsel (fantastik) anlatımla oluşturulmuş metinlerde olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân unsurları arasında nasıl bir bütünlük olduğunu açıklayınız.
Olay örgüsü kişi zaman ve mekan arasında bir uyum var. Hepsi hayal aleminde oluşturulmuş bir biri ile örtüşen unsurlardır.
4. ETKİNLİK
Arkadaşlarına göre o bir kahramandı.
Buz gibi suyu yüzüne çarptı.

• Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeler tek başlarına anlam taşımakta mıdır? Açıklayınız.
Hayır tek başına bir anlam taşımamaktadırlar. bu tür sözcüklere edat denir. Edatlar cümle içinde kullanılışına göre anlam kazanırlar.
• Altı çizili kelimeler cümlelerin anlamlarına nasıl bir katkı sağlamıştır?
Birinci sözcük karşılaştırma, ikinci sözcük benzerlik anlamı katmış.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir