10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları – Destansı (Epik) Anlatım- Fiil- Fiilimsi Sayfa 141-14

1.ETKİNLİK

  • Defterinize, aşağıdaki resimde gördüklerinizi ve bu resmin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri

açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Günlerce süren düşman saldırıları bitmek tükenmek bilmiyordu. Düşman olanca gücüyle yeniden saldırıya geçmişti. Mehmetçikler üzerlerindeki yorgunluğu atamadan hemen siperlere koştular. Köy düşman saldırılarından harabeye dönmüştü. Mehmetçikler yıkık duvarları  kendilerine siper yapıp  düşmana karşı mücadeleye giriştiler.  Hasan çavuş bir düşman mermisiyle yere yıkıldı. Neyse ki yarası derin değildi. Bacağından vurulmuştu.

İnceleme- Uygulama

2.Metin

Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda

  1. “Troya Önünde Atlar” ve “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı metinlerde hangi konular ele alınmıştır? Açıklayınız.

”Troya Önünde Atlar” metninde Akhilleus’un öldürülmesi ve atların ruhları anlatılmaktadır. Şair, bu metni yazarken İlyada ve Odyssea destanından esinlenmiştir.

“Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı metinde ise Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı anlar destansı bir anlatımla ele alınmıştır.

2) “Troya Önünde Atlar” ve “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı metinlerdeki konuların ele alınış biçimi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.

Konular destansı bir üslupla dile getirilmiştir. Yiğitçe ve kendinden emin  bir söyleyiş ön plandadır.

3) “Troya Önünde Atlar” ve “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı metinlerde tarihî olay ve kişiler hangi yönleriyle anlatılmıştır? Açıklayınız.

”Troya Önünde Atlar” şiirinde Truva ülkesinin genç kralı Akhlleus’un bir kahramanlık yönü ön plana çıkarılarak anlatılmaktadır.

Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda adlı metinde Atatürk Türk milletinin beklediği bir kurtarıcı, bir kahraman olması yönleri vurgulanmıştır.

3.Etkinlik

  • “Troya Önünde Atlar” adlı metindeki iş, oluş ve hareket bildiren kelimelerin altlarını çiziniz.

“anlattı, duyulurdu, ürpertir, çevirirdi, gezinirdi, gömülmemiş, vermişti, armağan etmişti, yarışsalardı, götürürdü, yas tutuyorlar…”

  • Altlarını çizdiğiniz kelimeleri çıkararak “Troya Önünde Atlar” adlı metni yeniden okuyunuz.

Metnin anlamında ne gibi bir eksiklik meydana geldiğini belirleyiniz. Buradan hareketle metinlerin

oluşumunda fiillerin nasıl bir işleve sahip olduğunu örneklerle açıklayınız.

Eylem ve eylemsi görevindeki bu kelimeleri çıkararak  metni yeniden okuduğumuzda metnin hareket, iş , oluş ifade eden özelliğinin kaybolduğunu görürüz.  Metnin anlamı bozulur. Anlatılmak istenen şey tam olarak verilemez.

Eylem ve eylemsi görevindeki kelimeler metinde iş, oluş, hareket bildiren yargıları oluşturarak cümlelerin kurulmasına yardımcı olan dil birlikleridir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir