10. Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1. Yazılı Soruları

(A)

1) Sıfat nedir? Sıfatlar kaç gurupta incelenir? ( 10 p.)

 

Güzel bir yaz akşamı… Pırıl   pırıl bir mehtap… Ortalık sessiz. Çıplak gözle tüm yıldızları görebiliyoruz. Evimizin önündeki yaslı ceviz, yıldızlarla süslenmiş gibi. Altında koyu bir gölge oluşmuş.”

 

2) Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin türlerini yazarak çeşitlerini belirtiniz. (10 p.)

 

Açma pencereni perdeleri çek

Mona Roza seni görmemeliyim

Bir bakışın ölmem için yetecek

Anla Mona Roza, ben bir deliyim

Açma pencereni perdeleri çek…

 

3) Yukarıdaki metin hangi anlatım türüyle yazılmıştır? Dil hangi işleviyle kullanılmıştır? (10 p.)

4) Destansı anlatımın özellikleri nelerdir? (10 p.)

5) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri anlamlarına (iş,durum,oluş)  göre inceleyiniz.( 10 p.)

 

*Duvardaki resimleri kardeşim Emre çizdi.                 (………………..)

*İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı…                   (………………..)

*İnsanlar günde en çok beş saat uyumalı.                    (…………………)

*Ödülü kazandığını duyunca sevinçten ağladı.            (…………………)

*Bebek ,biz görmeyeli, pek büyümüş.                         (…………………)

 

6) Haber kipleri kaça ayrılır? Kipleri ekleriyle birlikte yazınız.(10 p.)

7) “ağla-“ fiilini gelecek zaman kipinde çekimleyiniz.(10 p.)

8)  “Çok konuşmadılar.Yalnız köşede duran genç biri çalışmıyordu.Sağda,üstü pırıl pırıl parlayan hamam taşlarıyla;solda sahanlar,tencereler duruyordu.Hepsi bütün benliklerini yaptıkları işlere vermişlerdi.”  Bu parçadaki birleşik zamanlı fiilleri inceleyiniz.(10 p.)

 

9)  Aşağıdaki tanımları ve kavramları doğru olarak eşleştiriniz. (10 p.)

  1. Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelerdir.                                               a.deyim aktarması
  2. Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere denir.                                  b.açıklayıcı betimleme
  3. Betimlenecek varlıklara kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.                    c.sanatsal betimleme
  4. Varlıklar betimlenirken yazar,tarafsız davranır,yorum yapmaz.                  d.ruhsal betimleme
  5. biçim ya da görev benzerliğine dayanan kavramlar arası aktarmaya denir. e.fiziksel betimleme.

 

10.Aşağıdaki cümlelerin yanlarına öznesine ve nesnesine göre fiillerin çatılarını yazınız.(10 p.)

 

Yeşil alanlara gökdelenler yapılıyor.                             …………………………………….

Bütün gün koşturmaktan yorulmuştu.                            …………………………………….

Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi.            ……………………………………..

Türlü cephelerde bulunmuş,dövüşmüştü.                      ……………………………………..

 

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir